Yrittäminen

Yrittämistä kuvaava sana on suomenkielessä huono, koska oman yritystoiminnan vetäminen on kaikkea muutakin kuin yrittämistä, se on selviämistä, voittamista, kehittämistä, innovointia…

Yrittäjä on henkilö, joka yksin tai yhdessä muiden henkilöiden kanssa organisoi liiketoimintaa hänen itsensä tai jonkun muun havaitseman liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi. Yrittäjä kantaa liiketoimintamahdollisuuteen liittyvän riskin ja pyrkii tekemään liiketoiminnallaan voittoa.

Suomen Yrittäjät ry tekee arvokasta työtä kaikkien suomalaisten yritysten, pienten ja suurien eteen. Heidän kotisivuillaan on paljon tietoa yrittämisestä:

Yrityksen perustamisen alkeet

Onko sinussa yrittäjäainesta? Tiedätkö, mitä yrittäjyys vaatii? Entä kuinka yritys perustetaan, ja mitä pitää muistaa huomioida? Lue lisää yrityksen perustamisesta: 

Oletko valmis yrittäjäksi?

Yrityksen perustaminen

Yritysmuodot ja vastuut

Pidä huolta itsestäsi ja turvastasi

Rekisteröinti-ilmoitukset

Nimi yritykselle

Toimitilat yritykselle

Vakuutukset

YTK määrittelee yritteliän näin:

Mikäli teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa, olet työttömyysturvassa yrittäjä. Sinut voidaan siis katsoa yrittäjäksi, vaikka et olisikaan velvollinen esim. ottamaan yrittäjän eläkevakuutusta. Tällainen tilanne voi tulla eteen esimerkiksi silloin, kun työskentelet pienimuotoisesti laskutusyrityksen kautta.

Myös osaomistaja voi olla työttömyysturvassa yrittäjä, vaikka yrittäjän eläkelakien mukaista vakuuttamisvelvollisuutta ei olisi. Olet osaomistaja ja siten yrittäjä työttömyysturvassa, jos

  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään 15 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelet johtavassa asemassa osakeyhtiössä, jossa sinun perheenjäsenilläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinulla on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelet osakeyhtiössä, jossa sinun perheenjäsenilläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on vähintään puolet osakepääomasta tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai sinulla on muutoin vastaava määräämisvalta
  • työskentelet muussa yrityksessä tai yhteisössä, jossa sinulla, perheenjäsenilläsi tai sinulla yhdessä perheenjäsentesi kanssa on edellä mainituissa kohdissa sanottua vastaava määräämisvalta

Oleellista on siis se, että työskentelet yrityksessä, jossa sinulla tai perheenjäsenilläsi on määräämisvaltaa. Pelkkä omistus ei tee sinusta yrittäjää.