Business Finland onnistui koronavuonna vauhdittamaan yritysten uudistumista ja vientiä


Innovaatiorahoitusta myönnettiin yrityksille ennätysmäärä, yhteensä 486,8 miljoonaa euroa ja pk-yritysten vienti oli hienoisessa kasvussa. Asiantuntija- ja rahoituspalvelujen kysyntä oli erittäin vilkasta kaikilla Business Finlandin toiminta-alueilla. Koronakriisissä Business Finland auttoi yrityksiä lähes miljardilla eurolla.

Business Finlandin asiakkaille vuosi 2020 oli toisaalta koronasta selviämisen, toisaalta uuden luomisen vuosi. Korona häiriötilannerahoitusta myönnettiin yhteensä lähes miljardi euroa, kaikkiaan yli 20 tuhannelle hankkeelle. Samaan aikaan yritykset halusivat vahvasti myös uudistaa toimintaansa.

”Teimme Business Finlandissa työtä täydellä sydämellä asiakkaiden hyväksi koko kriisivuoden ajan,” toteaa Business Finlandin pääjohtaja Nina Kopola.

”Normaalin innovaatiorahoituksen kysyntä oli yli 20 prosenttia suurempaa kuin vuotta aiemmin. Pk-asiakkaamme onnistuivat jopa kasvattamaan vientiään haastavissa olosuhteissa, kun yleinen viennin kehitys suomalaisilla pk-yrityksillä oli laskeva”, Kopola jatkaa.

Business Finlandin itsensä kannalta kulunut vuosi oli uudistusten ja mullistusten vuosi.

”Uudistimme strategian ja organisaatiomme. Häiriötilannerahoitus oli tulikoe, joka osoitti, että pystymme reagoimaan nopeasti yhteiskunnan tarpeisiin ja toimimaan tehokkaasti kovankin paineen alla. Olen todella ylpeä asiantuntijoistamme”, Kopola summaa.

PK-yritysten vienti kasvoi koronavuonna

Kun suomalaisten pk-yritysten vienti kokonaisuudessaan laski vuonna 2020, Business Finlandin pk-yritysasiakkaiden kokonaisvienti kasvoi 71 miljoonaa euroa (1 %). Viennin kasvattamisessa parhaiten onnistunut 10 prosenttia Business Finlandin pk-asiakkaista kasvatti vientiään yhteensä 842 miljoonaa euroa (+57 %).

Viennin kasvu tapahtui tilanteessa, jossa koronapandemia käytännössä pysäytti talouskasvun ja vaikutti monin tavoin kansainväliseen kysyntään ja toimitusketjuihin.

”Matkustusrajoitteiden myötä digitalisoimme vienninedistämispalvelumme ja tuimme aktiivisesti suomalaisten yritysten kansainvälistymistä läpi vuoden. Järjestimme mm. kansainvälisiä webinaareja, virtuaalidelegaatioita ja uusasiakastapaamisia, tunnistimme markkinamahdollisuuksia ja rakensimme yhteistarjoamia. Asiakasyritystemme onnistumisista vaikeassa tilanteessa voi olla todella iloinen ja ylpeä”, toteaa kansainvälistymispalveluista vastaava johtaja Risto Vuohelainen.

Kyselyn mukaan asiakkaat myös arvostavat Business Finlandin palveluita: kasvun ja kansainvälistymisen palveluiden asiakaspalautteen keskiarvo oli viime vuonna 4,5 asteikolla 1–5. Erityisen korkealle asiakasyritykset arvostavat Business Finlandilta saamaansa käytännön tukea; arvosana oli peräti 4,7.

Business Finland onnistui kiihdyttämään asiakkaidensa uudistumista

Koronavuonna Business Finlandin asiakkaat uudistivat liiketoimintaansa aktiivisesti – innovaatiorahoitusta myönnettiin yrityksille ennätysmäärä, yhteensä 486,8 miljoonaa euroa. Kaikkiaan rahoitusta yrityksille ja tutkimukseen myönnettiin 653 miljoonaa euroa.

”Pk -yritysten osuus rahoituksesta oli 53 % ja suurten yritysten osuus 47 %. Pk -yritysten osuus laskenut edellisvuoden 68%:sta. Taustalla on Business Finlandin käynnistämä veturihaastekampanja, jonka puitteissa rahoitusta myönnettiin erityisesti suurille yrityksille”, sanoo rahoituksesta vastaava johtaja Ari Grönroos.

Business Finlandin uuden veturirahoituksen tukemana käynnistettiin kuuden kansainvälisen innovaatioekosysteemin rakentaminen. 120 miljoonan euron julkisen TKI-rahoituksen vastineeksi veturiyritykset ovat sitoutuneet investoimaan satoja miljoonia euroja ja synnyttämään satoja uusia työpaikkoja Suomeen 2024 mennessä.

Kaikkiaan vuonna 2020 rahoitettujen TKI -hankkeiden tulosodotuksena on yhteensä noin 38 900 uutta tai uudistuvaa työpaikkaa.

Koronakriisissä Business Finland auttoi yrityksiä lähes miljardilla eurolla

Koronakriisin iskettyä täydellä voimalla, Business Finland oli ensimmäisten joukossa yritysten tukena; uudet rahoituspalvelut valmisteltiin ja avattiin asiakkaille alle viikossa alkuvuodesta 2020.

Business Finlandin asiantuntijat käsittelivät vuoden aikana lähes 30 000 hakemusta. Rahoitusta myönnettiin 994,4 miljoona euroa yli 20 000 projektille. Eniten rahoitusta myönnettiin kaupan alalle, teollisuuteen sekä matkailu- ja ravintola-alalle. Arviolta puolet yrityksistä kehittää digitaalisia ratkaisuja häiriötilannerahoituksella.

Häiriötilannerahoituksen käsittelyssä työskenteli enimmillään noin 160 henkilöä eli noin n. 30 % Business Finlandin vakituisesta kotimaan henkilöstöstä.

”Rahoitushakemusten käsittely oli urakkana valtava ja vaati työtehtävien uudelleenjärjestelyä Business Finlandilla. Hakemusten suuri määrä oli haaste asiakastyölle, ja Business Finlandiin palkattiin lähes 60 uutta henkilöä hoitamaan projektien seurantaa ja loppuraporttien käsittelyä, ja jopa 10 eläkkeellä olevaa työntekijää palasi kiireavuksi. Kokonaisuuteen voi olla todella tyytyväinen; kriisitilanteessa Business Finlandin tuki auttoi yrityksiä, ja asiantuntijoidemme kyky vastata asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin kovan paineen alla oli ihailtavaa”, sanoo koronarahoituskokonaisuudesta vastaava johtaja Kari Komulainen.