Mitkä liiketoiminta-alat kasvoivat eniten 2019


Liiketoiminnan kasvun perusteet löytyvät asiakkaiden, markkinoiden ja kilpailutilanteen analysoinnista. Täysin uusia ideoita löytyy harvoin, joten on tärkeää palvella asiakasta paremmin kuin kilpailijat. 

Kasvun edellytyksiä

Yrityksen kasvuun liittyy aina taloudellinen riski. Mikäli kasvuun pyritään liian nopeasti tai kasvupyrkimys on ajoitettu väärin, voi yritykselle tulla kasvun sijaan suuria tappioita. Yrityksen toiminta pitäisi saada ensin vakaalle ja kannattavalle tasolle. Monesti kasvu tulee luontevasti hyvin tehdyn työn jälkeen. Kasvuun liittyvät riskit pitäisi osata tunnistaa. Suuria investointeja harkittaessa pitää myös selvittää mitä tapahtuu silloin, jos jokin asia menee pieleen, ja minkälaisia vaikutuksia siitä olisi yritystoiminnalle. Jos investoinnin peruste nojaa vahvasti kilpailutilanteeseen, kannattaa miettiä mitä seurauksia kilpailutilanteen muutoksella olisi. Yrityksen kilpailijalla saattaa olla suunnitelmissa vastaavat investoinnit. Kasvua saa hallinnoitua raportoinnin, käyttöpääoman ja taloudenseurannan avulla. Muuttuvat tilanteet pitää huomata ajoissa, jotta niihin ehditään reagoida. Kasvu täytyy osata ajoittaa oikein. 

Nopeasti kasvavat kasvuyritykset

Suomessa on suhteellisen vähän nopeasti kasvavia kasvuyrityksiä eli ns. scale up-yrityksiä. Yrityksen henkilöstömäärän on pitänyt kasvaa kasvukauden ensimmäisenä vuonna yli 10 henkilötyövuotta ja liikevaihdon puolestaan on pitänyt kasvaa yli 2 miljoonaa euroa. Lisäksi yrityksen keskimääräisen vuosikasvun on pitänyt olla vähintään 20 prosenttia viimeisen kolmen vuoden aikana. Nopeasti kasvavat yritykset työllistävät hyvin ja luovat vaurautta. Yritys paitsi työllistää itse, myös lisää työllisyyttä alihankintaketjuissa. Nopeasti kasvavia kasvuyrityksiä jaotellaan kolmeen eri ryhmään sillä perusteella, kasvattavatko ne liikevaihtoa, henkilötyövuosia vai näiden yhdistelmää. Usein yritys haluaa kasvattaa henkilöstömäärää vasta siinä vaiheessa, kun se on taloudellisesti riittävän vahva. Suurin osa suomalaisista scale up-yrityksistä löytyy Helsingistä tai sen lähiympäristöstä.

Jos kansainvälisesti katsoo kasvuyrityksiä, niin yksi ala on kasvanut käytännössä aloittamisesta eli 90-luvun puolesta välistä lähtien ja kasvaa yhä. Aluksi oli käytännössä vain hedelmäpeli netissä mutta viimeisten vuosien aikana suomalaisetkin ovat saaneet oman osansa nettirahapelien voittokulusta, ja tarjonta on moninkertaistunut suomalaisillekin pelaajille. Ala on tuottanut naapuri Ruotsiin kansainvälisiä menestyjiä, jotka ovat yltäneet pörssiyhtiö tasolle ja alan suomalaiset osaajat ovat siirtyneet paljolti Englantiin, Ruotsiin ja Maltalle.

Polttimo Oy

Perheyritysten liitto palkitsi Polttimo Oy:n vuoden 2019 perheyritykseksi. Polttimo valmistaa maltaita ja mallastuotteita. Yrityksellä on pitkät perinteet, sillä se on perustettu jo 1883. Yhtiö on kasvattanut liikevaihtoaan sukupolvenvaihdoksen jälkeen. Yritys on tehnyt onnistuneita yritysostoja, sillä se on onnistunut huolehtimaan kannattavuudesta ja tuloksesta samaan aikaan. Liikevaihto muodostuu suurimmaksi osaksi viennistä, sillä siitä noin 80% tulee Suomen ulkopuolelta. Polttimo Oy on tehnyt pitkäjännitteisesti ja rohkeasti työtä yrityksen tasaisen kasvun eteen. Pienestä perheyrityksestä yritysostojen myötä konserniksi kasvanut yritys toimii yhä perhevetoisesi. Yrityksen pääkonttori ja kotipaikka on Lahdessa. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli 237,1 miljoonaa euroa. Yritys on tehnyt useita onnistuneita investointipäätöksiä vuosien varrella.

Sensible4

Uudenmaan liitto valitsi vuoden 2020 uusimaalaiseksi parhaaksi start up-yritykseksi on valittu Sensible4. Yritys on itse ajavien autojen ohjelmistojen ja robotiikan merkittävä kehittäjä. Yritys on saanut myös useita muita tunnustuksia ja palkintoja. Dubai World Self-Driving Transport Cahallenge kisassa startup-kategoriassa voiton myötä yritys sai palkkioksi miljoona dollaria. Suomalainen robotiikkaosaaminen on tunnustetusti maailmanlaajuisesti johdossa. Erilaisten palkintojen myötä yritys on saanut lisävauhtia myös kansainväliseen kasvuun. Yhtiön toimittama ohjelmisto mahdollistaa itseajavien autojen automatisoinnin ja varmistaa auton toiminnan myös haastavissa sääolosuhteissa. Suomen vaihtelevat sääolosuhteet tarjoavatkin yritykselle hyvin monipuoliset testausolosuhteet. Yrityksen ohjelmisto onkin ainoa maailmassa, joka toimii varmuudella myös talviolosuhteissa. 

Perheyritysten kannattavuus

Mihin perheyhtiöiden menestys perustuu? Usein liikevaihtoa tarkastelemalla perheyritykset eivät poikkea merkittävästi muista yrityksistä, mutta pääoman tuottoa ja liikevoittoprosenttia tarkastelemalla huomataan, että niissä perheyritykset saavat muita korkeampia tuloksia. silloin kun perheen omistus on keskittynyt yritykseen, kehitys näkyy poikkeuksellisen voimakkaasti. Perheyritykset eivät usein ota suuria riskejä, joten hyvä tulos on helposti saavutettavissa. Suuremmalla riskillä tulokset voisivat olla huomattavasti parempi, mutta perheyritykset usein laajentavat toimintaansa hyvin hallitusti. On myös huomattava, että perheyrityksessä käytettävissä olevan pääoman määrä on pienempi, ja sen käyttöä harkitaan tarkasti.