PK-VIENTI: Viidennes vientiyrityksistä unohtaa luottoriskit


Pk-yritysten vientiä vaivaa edelleen tiedonpuute vientikaupan eri rahoitusvaihtoehdoista ja vientiin liittyvistä riskeistä. Yritykset ovat jopa menettäneet kauppoja, kun ostajarahoitus on puuttunut tai pelko luottoriskistä on noussut liian suureksi. Samalla viidennes vientiyrityksistä luottaa sinisilmäisesti tuttuihin asiakkaisiinsa, eikä suojaudu luottoriskeiltä lainkaan. Tiedot selviävät vientikaupan rahoitusbarometrista, jonka ovat teettäneet Finnvera, Keskuskauppakamari ja Kansainvälinen kauppakamari ICC.

Finnverassa on seurattu huolestuneena, kuinka tiedonpuutteesta kärsivät etenkin kasvuyritykset. Niillä on iso potentiaali kasvattaa vientiä. Ulkomaiset asiakkaat arvostavat maksuaikaa ja joustoja, suomalaiset yrittäjät puolestaan pitävät ennakkomaksua tutuimpana ja turvallisimpana keinona kaupankäynnissä.

– Yrittäjien kannattaa ottaa yhteyttä rahoittajaan ajoissa ja matalalla kynnyksellä. Joko pankkiin tai Finnveraan. Viennin rahoituksessa riittää nimittäin vaihtoehtoja, jotka sopivat erikokoisiin vientikauppoihin ja erilaisiin tilanteisiin, sanoo Finnveran rahoitusjohtaja Otto Lindstedt.

Finnvera pystyy olemaan apuna ja tarjoamaan yhdessä pankin kanssa esimerkiksi ennakkomaksulle vakuuksia ja toisaalta myös hallitsemaan takapainotteisissa maksuposteissa ulkomaisen ostajan luottoriskiä.

Ostajarahoitus ja vientitakaus

Suuremmissa kaupoissa on yleistä, että ulkomainen asiakas asettaa kaupan saamisen ehdoksi myös rahoitustarjouksen, mutta pienempiinkin vientikauppoihin niitä voidaan tarvita. Vientiluotto on laina, jonka pankki järjestää viejän ulkomaiselle asiakkaalle, jotta se pystyy ostamaan tuotteen. Tällöin viejä saa rahansa toimituksen yhteydessä ja ostaja puolestaan saa pidemmän maksuajan.

– Finnvera voi toimia vientiluoton takaajana. Pienempiäkin ostajarahoituksia kuitenkin tehdään ja näihin voidaan käyttää erilaisia instrumentteja, Lindstedt vahvistaa.

Kun kauppa on saatu, vientiyritys saattaa tarvita käyttöpääomarahoitusta valmistusvaiheessa ja toimituksen jälkeen. Jos yrityksen omat vakuudet eivät riitä pankkilainaan, Finnvera voi olla mukana vientitakauksen avulla. Siinä Finnvera myöntää takauksen pankille lainan vakuudeksi.

Suojaa saatavasi

Vientikaupoissa syntyvät luottotappiot ovat keskimäärin 30 000 euroa ja niitä tulee, kun asiakkaalla ei ole makukykyä tai -halua. Myyntisaatavien suojaamisesta päättäminen kuuluu yritysten yleiseen riskienhallintaan.

– Jokainen voi laskea, kuinka monta vastaavankokoista kauppaa yritys joutuu tekemään saadakseen korvattua menetetyn tuloksen, jos asiakas ei maksa 100 000 euron tilausta, jonka kate on esimerkiksi 20 prosenttia, Lindstedt sanoo.

Hän kannustaa vientiyrityksiä tekemään oman luottopolitiikan. Siihen voidaan yksinkertaisimmillaan kirjata, kuinka toimitaan, jos ostaja kysyy muita maksuvaihtoehtoja kuin ennakkomaksu.

Teksti: Kimmo Koivikko