Yrittäjägallup: 65 prosentilla työnantajayrityksistä on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa


Kaikista yrityksistä 40 prosentilla ja työnantajayrityksistä peräti 65 prosentilla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa, Yrittäjägallup kertoo. “Työvoimapula on selvästi suurinta rakentamisessa ja teollisuudessa. Tarvitaan rohkeita uudistuksia, toteaa Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Yli kymmenen hengen yrityksistä jopa 79 prosenttia kertoo vaikeuksista osaavan työvoiman saatavuudesta. Työvoiman saatavuus on todellinen pullonkaula yritysten kasvamiseksi.

29 prosenttia kaikista yrityksistä ilmoittaa, että työvoimapula on ollut yrityksen kasvun este. Työnantajayrityksistä 43 prosenttia kertoo, että osaavan työvoiman puute on ollut yrityksen kasvun este.

Tarvitaan myös lakimuutoksia

– Jokaisen työnantajan pitää huolehtia vetovoimastaan hyvällä johtamisella ja kilpailukykyisillä eduilla. Se ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan myös muutoksia työelämän pelisääntöihin, Pentikäinen sanoo.

Yrityksille mieluisimmat ratkaisut työvoimapulaan olisivat henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen, paikallisen sopimisen lisääminen ja määräaikaisten työsopimusten helpottaminen.

Työnantajayrityksistä joka toinen esittää henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamista ja lähes puolet paikallisen sopimisen lisäämistä työvoimapulan helpottamiseksi. Paikallista sopimista kaivataan eniten teollisuudessa.

“Hallituksen on aika toimia”

– Näitä keinoja on pidetty esillä vuosikausia. Hallituksen on aika toimia, jotta yritysten kasvua hidastavaa työvoimapulaa voidaan helpottaa”, Pentikäinen esittää.

Yrittäjägallup mittasi työvoiman saatavuutta viimeksi ennen korona-aikaa tammikuussa 2020. Tällöin 46 prosenttia yrityksistä kertoi hankaluuksista työvoiman saatavuudessa.

Kantar selvitti Yrittäjägallupissa työvoiman saatavuutta Suomen Yrittäjien toimeksiannosta lokakuussa. Tutkimuksessa haastateltiin 1029 yrittäjää ja yrityksen edustajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on kokonaistuloksen osalta +-3,1 prosenttiyksikköä.

Markkinointikonsultti ja yrityksen kehitys

Monesti yrittäjällä on kädet täynnä töitä arkisissa tehtävissä ja oman yrityksen kehittäminen jää tekemättä liian pitkäksi aikaa, mutta tämä ei ole ainoa ongelma pienten yritysten kanssa – toinen ongelma ovat joo-joo ihmiset, jotka myötäilevät omistajan ja toimitusjohtajan ideoita – ammattilainen markkinointikonsultti olisi tässä tilanteessa kenties parempi henkilö sparraamaan yrityksen tulevaisuuden kehitysaskeleita. Markkinointikonsultti voi antaa aivan uusia näkemyksiä yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista, ideat ja näkemykset eivät tarkoita sitä, että yrityksen olisi välttämätöntä tehdä juuri siten, mutta monesti ulkopuoliset ajatukset ovat tarpeellisia, ja varsinkin sellaiselta taholta, jonka ainoa tehtävä ei ole myötäillä pomon ajatuksia.