Yritysten maksuviiveet laskeneet 2,5% – inflaatio voi lisätä yritysten maksuvaikeuksia loppuvuonna

Yrittäjille hankalaa ennakoida seuraavan kuukauden palkkaa – suurin osa kuitenkin säästää tai sijoittaa säännöllisesti

Vaikka inflaatio laukkaa ennätyslukemissa ja maailmanlaajuinen energiakriisi kolkuttelee ovelle, yritysten maksuviiveiden suhteellinen määrä on laskenut 2,52 prosenttia vuodentakaisesta. Intrumin tuore yritysten maksuviivetutkimus kertoo yritysten maksuviiveiden laskeneen Pohjois-Pohjanmaata, Pohjanmaata ja Ahvenanmaata lukuun ottamatta koko maassa sekä lähes kaikilla toimialoilla. Henkilöstö- ja liikevaihtoluokittain mitattuna maksuviiveellisten yritysten määrä suurten yritysten kohdalla on kuitenkin kasvanut vuoden toisella kvartaalilla. Voimakas kustannusten nousu voi lisätä yritysten maksuvaikeuksia syksyllä.

Suomen Pankin kesäkuun talousennuste arvioi talouden hidastuvan entisestään 0,5 prosenttiin ensi vuonna Ukrainan sodan luoman epävarmuuden vuoksi. Intrumin yritysten maksuviivetutkimus tämän vuoden toiselta kvartaalilta kertoo yritysten maksuviiveiden suhteellisen määrän laskeneen 2,52 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Yritysten maksuviiveiden määrä laski lähes koko maassa, ainoastaan Pohjois-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Ahvenanmaalla oli hienoista kasvua viime vuoteen verrattuna. Maksuviiveellisten yritysten osuus laski myös toimialakohtaisessa tarkastelussa. Maksuviiveiden määrä laski erityisesti ravintolatoiminnassa, joka on ollut maksuviiveiden osalta haastavin toimiala. Vain teollisuudessa ja kiinteistötoimialalla oli pientä kasvua. Kasvu on sekä maakuntavertailussa että toimialakohtaisesti ollut kuitenkin hyvin maltillista, maksimissaan yhden prosenttiyksikön luokkaa.

Elinkeinoelämän luottamusindikaattori jatkaa laskuaan kaikilla muilla päätoimialoilla paitsi palvelualoilla, jossa on havaittavissa pientä nousua. Sen sijaan rakennustoimialan yritysten luottamus tulevaan jatkoi laskuaan. Luottamusta nakertaa Ukrainan sodan luoma ennalta-arvaamattomuus ja talouden heikentyneet näkymät. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa historiallisesti haastavassa tilanteessa, mutta silti 30 prosenttia suomalaisyrityksistä uskoo liiketoimintansa olevan vahvempi kuin ennen koronapandemiaa. 

– Suurissa yrityksissä maksuviiveellisten yritysten lukumäärä oli hieman kasvanut vuoden toisella neljänneksellä. Tämä selittyy liiketoiminnan aktivoitumisena. Yleisesti ottaen suurten yritysten maksuviiveet ovat paljon todennäköisempiä pieniin yrityksiin verrattuna. Maksuviiveet niillä liittyvät usein ostotapahtumien suureen määrään sekä laskujen pitkiin käsittelyaikoihin. Enemmän huolestuttaa pitkittynyt hintojen nousu, joka voi lisätä maksuviiveiden määrää myös pienten yritysten kohdalla, jotka ovat niille haavoittuvampia. Tutkimustemme mukaan 64 prosenttia yrityksistä uskoo riskin velallisten maksujen myöhästymisestä kasvavan seuraavan vuoden aikana, Intrumin myyntijohtaja Juha Iskala kertoo. 

Intrum julkaisee neljännesvuosittain yritysten maksuviiveiden kehitystä kuvaavan raportin pohjautuen yhtiön omaan dataan yli 340 000:sta suomalaisesta yrityksestä. Tämän raportin data on kerätty ajanjaksolta 1.4. – 30.6.2022. Seuraava maksuviiveraportti ilmestyy lokakuussa.

Muut lähteet: Suomen Pankin tiedote 6/2022, Intrum European Payment Report 2022 – Suomi

Lataa yritysten maksuviivetutkimus Q2/2022 

Lataa Eurooppalainen yritysten maksutaparaportti 2022