KKV: Yhä useampi kartelli jää kiinni uusien menetelmien avulla


KKV on ottanut käyttöön uusia keinoja kartellien paljastamiseksi. Uusia tilastollisia menetelmiä käytetään aluksi erityisesti julkisiin hankintoihin.

Kartellit ovat kaikkein vakavimpia kilpailunrajoituksia ja verrattavissa talousrikollisuuteen. Kartellit aiheuttavat taloudellista vahinkoa asiakkailleen, markkinoille ja koko yhteiskunnalle. Suomessa on viime vuosina paljastunut kartelleja esimerkiksi linja-autoliikenteessä, rakennuseristeiden markkinalla, autokoulumarkkinalla ja isännöintialalla. 

Vaikka useita kartelleja on jäänyt kiinni, on todennäköistä, että merkittävä osa kartelleista on jäänyt havaitsematta. KKV on ottanut käyttöön uusia tilastollisia menetelmiä tunnistamaan markkinoita, joilla yritysten toiminta viittaa kartelliin. Uusien menetelmien avulla pyritään paljastamaan yhä useampia kartelleja.

Tilastollisten menetelmien käytöstä hyviä tuloksia

KKV on testannut, miten tilastollisia menetelmiä olisi voitu hyödyntää 1990- ja 2000-luvun alun asfalttikartellitapauksen tutkinnassa.

Kartelliyritykset jäivät lopulta kiinni, mutta tilastollisten menetelmien hyödyntäminen olisi tutkimuksemme perusteella paljastanut asfalttikartellin jo aikaisemmin ja siitä aiheutuneet haitat olisivat olleet pienemmät, kertoo KKV:n tutkimusohjaaja Riku Buri.

Myös muiden maiden kilpailuviranomaiset ovat viime vuosina ottaneet käyttöön tilastollisia menetelmiä kartellien etsinnässä. Aineistojen seulontaa tehdään toisiaan täydentävillä menetelmillä, mikä lisää kartellin kiinnijäämisen todennäköisyyttä.

Tehokkaalla kartellivalvonnalla vahvistetaan julkista taloutta

KKV soveltaa uusia menetelmiä aluksi erityisesti julkisten hankintojen tutkimiseen. Julkisiin hankintoihin käytetään vuosittain yli 40 miljardia veronmaksajien rahaa. Julkiset hankinnat muodostavat otollisen kasvualustan harmaalle taloudelle, kuten kartelleille ja korruptiolle.

Kartellien vaikutukset hintoihin ovat tuntuvia. Kansainvälisissä tutkimuksissa, joissa on käsitelty useiden satojen kartellien hintavaikutuksia, on arvioitu kartellien johtavan keskimäärin 15–30 prosenttia korkeampiin hintoihin. Toimialalla, jossa julkisten hankintojen kokonaisarvo on 100 miljoonaa euroa, tämä tarkoittaisi vuosittain useita kymmeniä miljoonia euroja korkeampia hankintahintoja.

Sanktiona kartellista voi olla seuraamusmaksu, jonka markkinaoikeus määrää KKV:n esityksestä. Tähän mennessä suurimmat kartellista määrätyt seuraamusmaksut Suomessa ovat asfalttikartellista määrätyt yhteensä yli 80 miljoonaa euroa. Seuraamusmaksusta vapautetaan yritys, joka ensimmäisenä kertoo kartellista kilpailuviranomaisille.

Tilastollisten menetelmien hyödyntäminen kartellien paljastamisessa (Policy Brief 1/2023)  
Complementary bidding and cartel detection: Evidence from Nordic asphalt markets (Working Paper 1/2023)