Suomalainen kalastaja – vaikeampi ammatti vuosi vuodelta

Suomalainen ammattikalastus on tärkeä elinkeino monille suomalaisille, erityisesti rannikkoalueilla ja sisävesillä. Suomalaiset ammattikalastajat kalastavat monia eri kalalajeja, kuten lohta, siikaa, taimenta, ahventa, haukea, kuhaa ja muita lajeja. Suomalainen ammattikalastus on yleensä kestävää ja tarkkaan säänneltyä, jotta kalakannat säilyvät ja ympäristö säilyy puhtaana. Kalastamiseen liityy Suomessa olennaisena osana myös kalastonhoitomaksu. Suomalaiset ammattikalastajat käyttävät monia erilaisia kalastusmenetelmiä,…

Read More »