Kovanen Capital mukaan Innovation Home:n arvopohjaiseen kasvutarinaan


Innovation Home löysi arvoihinsa sopivan sijoittajan tukemaan kasvustrategiaansa. Kovanen-kuljetusbrändin aikoinaan luoneesta, nykyisestä Kovanen Capital -family officesta tuli kaupan myötä Innovation Home:n suurin ulkopuolinen omistaja reilulla 22 prosentin osuudella. Pääomistajina jatkavat perustajayrittäjät Petra Erätuli-Kola ja Katja Aalto.

Innovation Home on muuntojoustavia toimistopalveluita tarjoava yritys. Innovation Home:n kasvuvauhti on ollut kovaa. Innovation Home on avannut yhdeksän uutta lokaatiota viidessä vuodessa. Tuoreimpana se on avaamassa keväällä 2022 Kamppiin Suomen suurinta innovaatiokeskusta ja uusia kohteita suunnitellaan täyttä häkää. Ison kasvuaskeleen tueksi Innovation Home Iähti etsimään sopivaa sijoittajaa.

Kovanen-kuljetusliiketoimintakauppojen jälkeen Kovanen Capital on toiminut family office -sijoitusyhtiönä ja etsinyt nimenomaisesti arvoihinsa sopivia suoria sijoituskohteita, joissa toimia aktiivisena omistajana. Kovanen Capitalin ja Innovation Home:n kauppojen taustalta löytyy yhtenevät arvot. Innovation Home arvosti Kovanen Capitalin tarjoamaa henkistä pääomaa fyysisen pääoman rinnalla.

”Matchmaking on yksi arvoistamme, jota vaalimme myös sijoituskumppania etsiessä. Kovanen Capitalin arvot sekä palvelu- ja brändiosaaminen olivat sellaisia, jotka painoivat paljon. Samat arvot ja mimmienergia tekivät prosessista helpon ja mielekkään.” iloitsee Innovation Home:n toinen perustaja, toimitusjohtaja Petra Erätuli-Kola.

Kovanen Capitalin toimitusjohtaja Eeva Kovanen yhtyy samoihin ajatuksiin: ”Uudelle toimialalle siirryttäessä halusimme kasvattaa ammattitaitoamme pääomasijoittamisessa, sillä emme halunneet tuhota sitä, mitä kovalla työllä oli saatu kahdessa sukupolvessa aikaan. Luksuspalveluiden tuottamisen tavoin olemme oppineet, että kaikki on loppupeleissä ihmisistä kiinni. Jo ensi tapaamisessa Innovation Home:n perustajien kanssa välittyi sellainen fiilis, että yhdessä voimme luoda jotain erityistä. Poikkeuksellinen energinen ilmapiiri, avoimuus ja luottamus kumpusivat heti hyvin poikkeukselliselle tasolle”.

Kovasen perheyritykselle liike ja jatkuva kehittäminen on ollut sananmukaisestikin luontaista. Työskentelyä koskeva toimialan muutos nähtiin uhkan sijaan kasvumahdollisuutena. Perheyhtiölle olennaista oli, että löydettiin yhteinen näkemys tulevasta. Vaikka etätyö on luonut mahdollisuuksia ja tullut osittain jäädäkseen, kukaan ei loputtomiin ole tuottava yksin, vaan toimitiloilta odotetaan yhä enemmän ja hybriditoimistot ovat tulevaisuutta (mm. Designing the Hybrid Office, Harvard Business Review, March-April 2021).

Kovanen Capital näki, että Innovation Home tarjoaa paitsi persoonalliset seinät myös paljon enemmän: kulttuuripaikan rakentaa sosiaalisia kontakteja ja hyvinvointia sekä edistää yhteistyötä, oppimista ja innovaatioita. Innovation Home:n vahvuus ja kasvupotentiaali löytyy toimitilatarjonnan ohella entistä enemmän yritysyhteistyön edistämisestä sekä hybridipalvelun monipuolisesta tuottamisesta asiakkaille. ”Uskomme, että pystymme tukemaan Innovation Home:n kasvua, kehittämään konseptia ja nimenomaisesti palveluelementtejä vastaamaan tulevaisuuden hybriditarpeita ”, Eeva kiteyttää.

Suomen loistavaa startup-pöhinää tulee pystyä hyödyntämään tehokkaammin. Innovation Home on tuonut perustamisesta alkaen niin startup-yrittäjät kuin isot yritykset saman pöydän ääreen. Innovation Home tarjoaa startup-henkisen muista erottuvan innovatiivisen kodin rakentaa hyvää fiilistä, menestystarinoita ja verkostoa.  ”Kun yritykset tekevät kauppaa keskenään, Innovation Home:ssa soi kello ja lasit kilisevät, kuten myös tämän sijoituskaupan yhteydessä”, kertoo Petra innostuneena.